Om DanSolar

Home » Om DanSolar

DanSolar er en danskejet virksomhed stiftet i 2006 med det formål, at bidrage til det fælles globale mål om at nedbringe brugen af fossile brændsler, og på den måde hjælpe med at nedbringe CO2 udledningen og mindske klimaændringerne, hvis konsekvenser allerede mærkes både i Danmark og globalt.

DanSolar’s mål er at bidrage til den grønne omstilling gennem salg og udvikling af innovative produkter inden for solenergi.

Langsigtet strategi

Danmark skal på længere sigt være uafhængig af fossile energikilder, og da driften af bygninger tegner sig for ca. 40 % af det samlede energiforbrug i Danmark, er det nødvendigt, at have en stram men realistisk strategi for både nybyggeri og energirenovering af eksisterende bygninger. Bygninger har som oftest en meget lang levetid, hvorfor det er nødvendigt med langsigtede løsninger og beslutninger, og her kommer DanSolar’s produkter ind i billedet.

Helhedsløsninger

DanSolar tilbyder helhedsløsninger inden for solenergi i både ind- og udland. Alle kan principielt købe og formidle solcellepaneler, men kun få kan som DanSolar konfigurere anlæg samt tilbyde totalentreprise i forbindelse med design, opsætning, montering og installering af både almindelige anlæg og solcelleparker.

Derfor står DanSolar stærkt i dagens marked, idet vi både har kvalitetsprodukter indenfor teknik og design, samt at vi er baseret på en faglig bred medarbejderstab med specialistviden indenfor alle produkt- og kundesegmenter.

På det danske marked er vores kunder grossister, boligforeninger, offentlige instanser og erhvervskunder, herunder hele bygge- og anlægsbranchen. Privatkunder som ønsker at købe DanSolar solcelleanlæg, serviceres gennem eksterne forhandlere. Er du i tvivl om, hvor du finder den nærmeste forhandler, er du altid meget velkommen til at kontakte os.

DanSolar har hovedkontor i EcoPark i Aarhus, som er en innovativ udviklingspark for iværksættere og virksomheder inden for cleantech, miljø- og energiområdet. Miljøindsatsen i EcoPark er dokumenteret og certificeret i henhold til ISO 14001.

Medlem af Dansk Solcelleforening

DanSolar er medlem af Dansk Solcelleforening, hvis formål er at agere samlingspunkt for virksomheder, institutioner og organisationer som beskæftiger sig professionelt med solenergi.

Som medlem af Dansk Solcelleforening er DanSolar forpligtet til at efterleve foreningens retningslinjer, samt at levere saglig og retvisende information om produkter og ydelser til både kunder og offentligheden.

CVR-nummer: 33378076

DanSolar Ecopark