Tagleje skal bane vej for hybridpaneler

Home » Presse » Tagleje skal bane vej for hybridpaneler

Erhvervstyrelsen, 20. august 2014

DanSolar ApS – Forretningsmodel om tagleje skal bane vej for hybridpaneler

Forretningsmodellen muliggør, at kommuner, boligforeninger og liberale erhvervsvirksomheder kan omstille til solenergi og solvarme uden store omkostninger og samtidig få en indtægt fra udlejning af tage. Samtidig har miljøet glæde af de CO2 besparelser, omstillingen vil resultere i.

DanSolar står for drift og vedligeholdelse af anlægget. Det samlede koncept minimerer etableringsomkostningerne og risikoen for kunden. Modellen vil blive afprøvet sammen med en række kommuner.

Hvad er resultatet af projektet?
I projektet gennemføres økonomi- og CO2-beregninger bag forretningsmodellen samt dimensionering af anlæg, ligesom der udvikles de nødvendige juridiske dokumenter til, at taglejekonceptet kan sælges. Endvidere installeres det første anlæg.