Om hybridpaneler

Hvad er et hybridpanel?

I et hybridpanel kombineres et solcellepanel og en solfanger. Det betyder, at foruden at producere strøm, kan hybriden også varme vand op. Denne kombination bidrager med en større mængde anvendelig energi, hvilket giver en væsentlig højere effekt end på et traditionelt solcellepanel. Solcellerne kan producere helt op til 20 % mere el end normalt.

Et traditionelt solcellepanel omdanner ca. 15 % af solens energi til elektricitet. Den resterende energi, som oftest i form af varme, forbliver uudnyttet, hvilket kan skabe en overophedning af solcellepanelet. Dette har en negativ indvirkning på solcellens effektivitet og levetid. I hybridpanelet udnyttes alt energien til enten elektricitet eller opvarmning af vand.

Læs mere om hybridpanelet her (engelsk) >>

Kombinations-/hybrivarmevekslere

Hybridpanelerne kan kombineres med andre kendte vedvarende energiløsninger som fx en varmepumpe.

Det optimale ville være at investere i begge løsninger, så du bliver uafhængig af de stigende energipriser.

Med den helt rigtige kombination af solfangere, solceller og varmepumpe kan du blive selvforsynende og dermed helt fri for fremtidige energiudgifter. Med en tilbagebetalingstid på ca. 8 år, må det siges at være en attraktiv investering.

Se filmspot omkring ny forretningsmodel, hvor hybridpanelet indgår.
Kontakt os angående solcelleanlæg