Om projekter for den offentlige sektor

Som offentlig byggeri og kommune kan solcelleanlæg være en rigtig god forretning. Udover store besparelser på strømforbrug er solceller en oplagt måde at nå de klimamæssige mål og nedbringelse af co2 som mange kommuner og offentlige instanser arbejder hen imod.

Senest har DanSolar leveret et mindre anlæg med transparente solcellepaneler til Hvidovre Kommune. Solcellerne skulle bruges som overdækning af indgangen til Medborgerhus i Hvidovre, som har gennemgået en større energirenovering over de seneste par år. 

Fik din kommune ikke fået andel i 20 MW puljen?

DanSolars nyeste forretningsmodel muliggør, at kommuner, boligforeninger og liberale erhvervsvirksomheder kan omstille til solenergi og solvarme uden om 20 MW puljen. Kommunen stiller sine tagarealer til rådighed for DanSolar, som til gengæld betaler en årlig husleje. DanSolar finansierer anlægget og står for drift og vedligehold i anlæggets levetid. Ud over den økonomiske gevinst for kommunen,  har miljøet glæde af de CO2 besparelser, omstillingen vil resultere i.

Forretningsmodellen støttes af Grøn Omstillingsfond under Erhvervsstyrelsen.


Kontakt os angående solcelleanlæg