Om montagesystemer

I DanSolar har vi stor erfaring med mange forskellige montagesystemer og løsning:

  • Tagintegreret løsning
  • Tagmonteret
  • Fladtagsløsninger
  • Jordbaseret løsning

Læs mere nedenfor om de enkelte løsninger. Og tag endelig kontakt til os hvis I har spørgsmål til montagesystemer.

Der kan downloades datasheets og installationsvejledninger i folde-ud-listen nederst på siden.

Tagintegreret løsning Renusol InterSole

Renusol InterSole er et montagesystem der integreres i taget. Teglene fjernes og erstattes af plastikplader som sikrer en vandtæt løsning.

InterSole SE er et komplet montagesystem som er designet til at integrere alle paneltyper (med ramme) på tage med hældning. Systemet er særligt velegnet til tage med en hældning på mellem 15-70 grader.

Når tagpladerne er fjernet og erstattet af plastikplader er man sikret en vandtæt løsning. Intersole pladerne fastgøres på lægterne ligesom tagplader. Specialfremstillede aluminiumsankre placeres ovenpå Intersole pladerne som fastgøres i lægter eller spær. Ankrene støtter aluminiumskinnerne hvorpå solcellepanelerne monteres.

Montagesystemet er certificeret i henhold til det tyske TÜV kvalitetsmærke og har en produktgaranti på 10 år.

Download datasheet nedenfor i folde-ud-listen.

Tagmonteret løsning Renusol VarioSole til tegl, eternit og pap

DanSolar tilbyder to forskellige løsninger inden for tagmontering. Den ene løsning hedder VarioSole som er til henholdsvis tegl, pap og eternit tage.

Renusol VarioSole er et universielt skinnesystem, som monteres ovenpå taget blot ved at løfte teglene eller bore igennem eternitten. 

VarioSole er et alsidigt montagesystem til tage med hældning. Systemet kan anvendes til flere tagtyper herunder tegl, eternit, tagpap med flere. Skinnesystemet kan benyttes til solcellepaneler med en paneltykkelse på 34-51 mm og kan monteres både horisontalt og vertikalt.

Overordnet er der to metoder hvorpå skinnesystemet monteres. Har man et eternit eller tagpaptag bruges ansatsskruer til at fastgøre skinnerne til taget. Skruerne bores gennem eternitten og fastgøres i spærene med et mellemrum på ca. 0,9 meter. Har man tegl eller skiffertag anvendes aluminiumskroge som fastgøres under teglene. Krogen anbringes under tagstenen og fastgøres ligeledes i spæret.

VarioSole systemet fås både i sølv og sort. Systemet er TÜV certificeret og har en produktgaranti på 10 år.

Download datasheet nedenfor i folde-ud-listen.

Tagmonteret løsning Renusol MetaSole til ståltag

DanSolar tilbyder to forskellige løsninger inden for tagmontering. Renusol MetaSole-løsningen er til ståltag. Renusol MetaSole er et skinnesystem til ståltag med kun fire komponenter.

Renusol MetaSole er et skinnesystem til ståltag med kun fire komponenter.

MetaSole er et komplet montagesystem til tage med trapezformet stål. Systemet kan benyttes til solcellepaneler med en paneltykkelse på 34-51 mm.

Til dette system anvendes special fremstillede skinner med gummibagside som fastgøres direkte på stålpladen hvorefter mellem- og endeklemmer klikkes på skinnen. Dette giver en stabil støtte til solcellepanelerne ligesom det er en nem og hurtig montageløsning. Til at fastgøre skinnerne bruges almindelige selvskærende skruer og det er derfor ikke nødvendigt at bore for.

Systemet er TÜV-certificeret og har en produktgaranti på 10 år.

Download datasheet nedenfor i folde-ud-listen.

Fladtagsløsning Renusol ConSole

Console montagesystem er ideelt til installation af solcellepaneler med ramme på flade tage med en hældning på max 5 grader. Fordelen ved brug af konsoller er, at taget ikke penetreres og man derved undgår utætheder.

Solcellepanelerne placeres på plastikkonsoller som fyldes med ballast i form af sten, jord, grus m.m. hvilket bevirker, at konsollerne er yderst vindresistente. Vægten på ballasten afhænger af højden på bygningen, beliggenheden samt lokal vind -og snebelastning.

Konsollerne fås i fire størrelser afhængig af panelets mål. Hældningen er 25 grader. Console systemet er også anvendeligt til montering på jorden.

Kan taget ikke bære den nødvendige ballast, kan man med fordel benytte Console+ eller en anden fladtagsløning der ikke kræver ballast.

Systemet er TÜV certificeret og har en produktgaranti på 10 år.

Download datasheet nedenfor i folde-ud-listen.

Jordbaseret løsning Renusol TerraSole

Der kan være store udfordringer forbundet med jordbaserede solcelleanlæg. Dette forsøger Renusol at imødekomme med det robuste og justerbare Terrasole system. Det specialfremstillede stativ bruges primært til montering af solcelleanlæg på større arealer. Terrasole kan erhverves i alle størrelser – fra 3 kW og helt op i MW størrelser.

Udformningen af Terrasole er meget individuel fra projekt til projekt, så der findes ikke en standardløsning. Faktorer som lokation, vindforhold og fundament spiller ind, når tilbuddet skal beregnes.

Alle komponenter er lavet af galvaniseret stål uden svejsninger.

Ligesom Renusol’s andre produkter er systemet TÜV-certificeret og har en produktgaranti på 10 år.

Download datasheet nedenfor i folde-ud-listen.

Fladtagsløsning øst-/vestvendt ballastsystem Renusol FS10

Renusol FS10 er en ideel løsning til flade tag, hvor arealet ønskes udnyttet bedst muligt.

Systemet er let at montere, idet panelerne monteres direkte på fødder, som ikke – som ved andre systemer – forbindes af skinner. 

Download datasheet nedenfor i folde-ud-listen.

Tagintegreret løsning Renusol InterSole DE produktblad + UK installationsmanual
Tagmonteret løsning Renusol VarioSole til tegl, eternit og pap UK datasheet + UK installationsmanual
Tagmonteret løsning Renusol MetaSole til ståltag UK datasheet

Se produktblad på Montagesystem UK Renusol Meta Sole brochure.

Fladtagsløsning Renusol ConSole UK datasheet + UK installationsmanual
Jordbaseret løsning Renusol TerraSole UK produktblad
Fladtagsløsning øst-/vestvendt ballastsystem Renusol FS10 UK datasheet

Kontakt os angående solcelleanlæg