PROJEKT: LAGERHAL i SILKEBORG

Ejeren af en lagerhal tog en beslutning om, at en del af energibehovet skulle dækkes af grøn strøm fra solceller.

Så i juni måned påbegyndes opsætningen af et 75,4 kWp sol- celleanlæg på taget af lagerhallen.

For at opnå størst mulig produktion blev solcellepanelerne monteret på et øst-vest system med let ballast. En af fordelene ved dette system er, at der kan placeres flere paneler på et givent areal, da man undgår spildplads med rækkerne.

El-installationsvikrsomheden Jan Henriksen A/S, som har købt anlægget hos DanSolar, har selv stået for montage- og elarbejdet.

290 solcellepaneler monteret på en øst/vest-løsning.

El-installationsvirksomheden Jan Henriksen A/S har stået for både montering af solcelleanlægget samt alt el-arbejde.


  • Montør/installatør: Jan Henriksen A/S
  • Adresse: 8600 Silkeborg
  • Projekttype: Øst-vest løsning til fladt tag
  • Paneltype, anlægstørrelse, areal: DS MS 260 (DanSolar), 75,4 kWp, ca. 500 m2