PROJEKT: LUNDBYECENTRET AALBORG

Aalborg Kommune opførte 60 almene ældre/plejeboliger - også kendt som Lundbyecentret. Byggeriet er opført som lavenergiklasse 2015, hvorfor det var nødvendig at etablere solceller på taget.

Lundbyecentret fremstår som en række individuelle huse, og solcellepanelerne er derfor placeret på flere tagflader.

Solcellerpanelerne er af typen DS MS 260 og de 3 invertere er fra den hollandske producent Mastervolt.

I forbindelse med opførelsen af Lundbyescenteret i Aalborg, som omfatter 60 almene ældre/plejeboliger, blev 250 solcellepaneler fra DanSolar monteret på det skrånende tagpaptag.


  • Virksomhed/Bygherre: Aalborg Kommune
  • Adresse: Annebergvej 73 A, 9000 Aalborg
  • Projekttype: Solcelleanlæg på tagpaptag
  • Paneltype, anlægstørrelse, areal: DS MS 260 (DanSolar), 65 kWp, 450 m2