PROJEKT: UNGDOMSBOLIGER I ESBJERG

Boligforeningen Ungdomsbo igangsatte et stort bæredygtigt og energioptimerende projekt.

Projektet omfattede 42 ungdomsboliger og solceller blev allerede fra starten indtænkt som en integreret del af konstruktionen. På denne måde blev en sydvendt vifteformet facade skabt, hvorpå solcellerne kunne få optimale betingelser.

DanSolar leverede 110 højeffektive monokrystallinske paneler som dækker et areal på 184 m2. Solcellanlægget skal primært  dække forbruget i kollegiets fællesarealer.

Seks facademonterede anlæg med DS SP 260 W solcellepaneler.

Hvert anlæg består af henholdsvis 18 og 19 paneler.

  • Virksomhed/Bygherre: Ungdomsbo i Esbjerg
  • Adresse: Spangsbjerg Kirkevej, Esbjerg
  • Projekttype: Integreret facademontage
  • Paneltype, anlægstørrelse, areal: DS SP 260 (DanSolar), 30 kWp, 184 m2